Yes Care

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เยส แคร์ ชนิดเม็ดแท็บเล็ต อุดมด้วยสารสกัดสำคัญจากดอกดาวเรือง ที่สกัดโดยวิธี Short Wave Light Technology สารสกัดจากบิลเบอร์รี่ และเบต้า – แคโรทีน ที่มีส่วนช่วยในการบำรุงดวงตา พร้อมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการมองเห็น ช่วยบรรเทาอาการตาแห้ง ตาล้า จอประสาทตาเสื่อม อันเนื่องมาจากการใช้สายตาในกิจวัตรประจำวันที่ต้องพบเจอกับมลภาวะในรูปต่าง ๆ