เคยมั้ย? นอนหลับอยู่ดีๆ แต่ต้องสะดุ้งตื่น เพราะฝันร้ายว่าตกจากที่สูงจนทำให้ต้องสะดุ้งเฮือก! ตื่นกลางดึก
ปัจจุบันไลฟ์สไตล์คนเมือง ที่มีการแข่งขันสูงตามมาด้วยความเร่งรีบ ที่ต้องใช้เวลาทุกๆ นาทีให้คุ้มค่า ก็นำพามาซึ่งการสละเวลาในการดูแลเอาใจใส่ตัวเองหลายๆ อย่าง