1. ช่วยรักษาโรคข้อเสื่อม          มีการศึกษาของ University of Tuebingen