ยุ้ย จีรนันท์ มะโนแจ่ม จับมือ Yes Care Real Elixir ออกแคมเปญ “ตาสว่างกับ Yes Care” ช่วยเหลือผู้มีปัญหาด้านการมองเห็นแต่ขาดทุนทรัพย์

ยุ้ย จีรนันท์ มะโนแจ่ม จับมือ Yes Care Real Elixir ออกแคมเปญ “ตาสว่างกับ Yes Care” ช่วยเหลือผู้มีปัญหาด้านการมองเห็นแต่ขาดทุนทรัพย์

ยุ้ย-จีรนันท์ มะโนแจ่ม ล่าสุดในการเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสายตา เยส แคร์ โดยการรับเป็นพรีเซ็นเตอร์ในครั้งนี้เกิดจากที่เจ้าตัวเคยประสบปัญหาทางดวงตามาก่อน และต้องใช้เวลาในการรักษา จึงอยากรณรงค์ให้ทุกคนดูแลรักษาดวงตาและตระหนักถึงความสำคัญของดวงตา เนื่องจากเราทุกคนมีดวงตาแค่คู่เดียวแต่ต้องใช้งานดวงตาเพื่อการมองเห็นไปตลอดชีวิต จึงได้ริเริ่มโครงการ “ตาสว่าง กับ Yes Care” โดยร่วมมือกับแบรนด์ เรียล อิลิคเซอร์ (Real Elixir) ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็นแต่ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ โดยโครงการนี้มีที่มาจากการที่ยุ้ยเล็งเห็นว่าปัญหาเกี่ยวกับดวงตาเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก เพราะยุ้ยเองเคยมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาถึงขั้นกระจกตาทะลุ และรุนแรงถึงขั้นต้องหยุดงานแสดงไปช่วงหนึ่งเพื่อเข้ารับการรักษาดวงตา จึงเข้าใจดีว่าดวงตาเป็นสิ่งสำคัญมากเพียงใด และรู้ซึ้งว่าการมองเห็นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของคนเรามาก ในโอกาสนี้จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านดวงตาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้ได้รับโอกาสในการรักษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เยส แคร์(Yes Care) มาช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางด้านดวงตา โดยข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีจำนวนผู้พิการทางด้านการมองเห็นถึง 184,711 ราย โดยสูงเป็นอันดับที่ 3 จากกลุ่มผู้พิการทั้งหมด และจากผลสำรวจของ The first rapid assessment of avoidable blindness (RAAB) ในประเทศไทยระบุว่า “สภาวะตาบอด” สามารถป้องกันได้กว่า 92% และสามารถรักษาได้กว่า 76.8% หากผู้ที่มีปัญหาทางด้านดวงตาได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ในปัจจุบันยังมีผู้พิการทางการมองเห็นที่ไม่ได้รับสิทธิ์ และไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการและการรักษาจากภาครัฐมากกว่าหนึ่งแสนคนจากประชากรรวมทั้งหมดในประเทศไทย 

Real Elixir จัดโครงการ คืนตาสว่างสู่ชุมชน A brighter eyes, for a brighter future.

Real Elixir จัดโครงการ คืนตาสว่างสู่ชุมชน A brighter eyes, for a brighter future.

เพื่อโลกใบใหม่ที่สดใสขึ้น Real Elixir แบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ภายใต้การผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด จัดทำโครงการตอบแทนสังคมผ่านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลสายตา Yes Care โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลสายตา Yes Care จำนวน 100,000 บาท สนับสนุน “โครงการผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม” ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาเพื่อประชาชน  ซึ่งเป็นการผ่าตัดรักษาปัญหาดวงตาให้แก่ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาทั่วประเทศ กว่า 140 ราย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ณ โรงพยาบาลท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ “โครงการผ่าตัดต้อกระจกดวงตาเปลี่ยนเลนส์ตาเทียมใหม่” จะสำเร็จลุล่วงไม่ได้เลยหากไม่ได้ความร่วมมือร่วมใจ จากทีมจักษุแพทย์อาสาและเจ้าหน้าที่จิตอาสา กว่า 30 คน จากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อมอบโลกใบใหม่ ดวงตาที่สว่างสดใสแก่ผู้ป่วยทุกท่าน จากการตระหนักรู้ปัญหาเกี่ยวกับดวงตาและโรคต่างๆ ของดวงตาที่สามารถรักษาได้  Real Elixir ในนามแบรนด์ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อดวงตา “Yes Care” ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านงานวิจัยเพื่อดวงตา และนวัตกรรมที่ได้คว้ารางวัลระดับเหรียญทองในเวทีนานาชาติ อีกทั้งยังคงมุ่งมั่นเพื่อส่งเสริมสังคม ผ่านดีๆ อย่าง “โครงการผ่าตัดต้อกระจกดวงตาเปลี่ยนเลนส์ตาเทียมใหม่” สำหรับผู้ยากไร้จำนวนมากที่ยังคงขาดแคลนทุนทรัพย์…

End of content

End of content